86lomza.pl»adres»wizytówka«

Łomża

kategorie główne

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Akademicka 22, 18-400 Łomża
tel: (86) 218-64-88
fax: (86) 218-56-22
mapa dojazdu
www.mpgkim.86lomza.pl
www.mpgkim.lomza.pl
Zakładem kieruje dyrektor mgr inż. Arkadiusz Kułaga
Zastępca dyrektora  inż. Marek Olbryś

ZGM - zarządza 105 budynkami mieszkalnymi i 4 budynkami użytkowymi oraz halą targową.

Zadania realizowane przez ZGM:
* bieżąca obsługa administracyjna mieszkańców,
* Utrzymanie porządku i czystości na posesjach przyległych do budynków,
* Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, zlecanie remontów gruntownych i bieżących - zgodnie z corocznym planem remontów,
* Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym wewnętrznych instalacji CO, wod-kan, elektrycznej,
* usuwanie powstałych awarii w wewnętrznych instalacjach w budynkach.
Obsługa całotygodniowa w każdy dzień tygodnia - łączność telefoniczna 216-56-6

Podstawowa działalność realizowana jest w następujących wyodrębnionych zakładach:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Nowogrodzka 7A
kierownik Artur Dąbrowski
Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu, ul. Akademicka 22
kierownik Jan Gromek
Zakład Zieleni Miejskiej, ul. Akademicka 22
kierownik Irena Bagińska
Zakład Dróg Miejskich, ul. Akademicka 22
kierownik Piotr Maksiński
Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów, Czartoria
kierownik Zbigniew Szewczyk 


inni w branży :
Spółdzielnie
Zarządzanie nieruchomościami