86lomza.pl»adres»wizytówka«

Łomża

kategorie główne

Bursa Szkolna nr 1

Kopernika 16, 18-400 Łomża
tel: 862165175
mapa dojazdu
www.bs1.86lomza.pl
www.bursa1.lomza.eta.pl
email: bursa1.lomza@wp.pl
SEKRETARIAT Tońska Beata - kierownik gospodarczy
tel. 86 216 51 75

KSIĘGOWOŚĆ mgr ANUSZKIEWICZ - GRODZKA TERESA
tel. 86 216 51 75

Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży przy ul. Kopernika 16 to koedukacyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza. Jest środowiskiem wszechstronnego rozwoju osobowego, pomaga w kształceniu talentów, wyrównywaniu szans, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia. Wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna zapewnia uczniom szkół średnich całodobową opiekę wychowawczą.

Celami nadrzędnymi jakie w bursie zostały założone i są realizowane w pracy opiekuńczo – wychowawczej są:
  * wszechstronne przygotowanie wychowanków do dorosłego życia,
  * wyrównywanie poziomów dydaktycznych,
  * przejęcie funkcji wychowawczej domu rodzinnego na okres pobytu wychowanków w placówce,
  * współpraca z domem rodzinnym – diagnoza sytuacji rodzinnej, pomoc materialna,
  * kompensacja wychowania i uzupełnienie pracy wychowawczej szkoły,
  * ścisła współpraca z nauczycielami, dyrektorami szkół, kierownikami praktyk,
  * kształtowanie pożądanych postaw, systemów, wartości i standardów zachowań, jakie powinni prezentować wychowankowie.


inni w branży :
Akademiki i internaty