86lomza.pl»adres»wizytówka«

Łomża

kategorie główne

Niepubliczne Przedszkole Mały Artysta

Wojska Polskiego 29a, 18-400 Łomża
tel: 862163045
mapa dojazdu
www.Maly_Artysta.86lomza.pl
www.malyartysta.lomza.pl
email: przedszkole@malyartysta.lomza.pl
Izabela Czerniawska
– dyrektor, mgr pedagogiki. Funkcja kierownicza od 9 lat.
	
Alicja Modzelewska
–  zastępca dyrektora, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

Nasze  przedszkole jest miejscem, w którym zaspakajamy potrzeby rozwojowe dzieci, przekazujemy system wartości, rozwijamy zdolności, umiejętności poznawcze, społeczne, ruchowe. Dzieci objęte są troskliwą, serdeczną opieką, panuje miła, domowa atmosfera. Przebywając w przedszkolu, wychowankowie mają okazję do wielu kontaktów interpersonalnych, uczą się zachowań społecznych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, akceptacji, tolerancji, empatii, przezwyciężania egocentryzmu. Z racji tego, że przedszkole jest placówką integracyjną dzieci sprawne i te o specjalnych potrzebach tworzą jedną, lubiącą się rodzinę.

Wychowanie w przedszkolu to także możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzieci uczą się podczas codziennych zabaw i zajęć oraz w czasie pobytu na świeżym powietrzu.

Nasze przedszkole położone jest w centrum miasta, mieści się w piętrowym, murowanym budynku, otoczonym dobrze utrzymanym ogrodem, wyposażonym w urządzenia do zabaw. Zlikwidowano bariery architektoniczne, jest wygodny podjazd dla wózków dziecięcych.
Dla potrzeb dzieci przeznaczonych jest 11 sal. Sale są funkcjonalnie urządzone, wyposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki, książki, kąciki zainteresowań, kąciki relaksacyjne.
Dodatkowymi pomieszczeniami do pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi są: gabinet psychologiczny, gabinet logopedyczny, pomieszczenia komputerowe (program Kidsmart), sala rehabilitacyjna, sala doświadczania świata, biofeedback. Sale i gabinety specjalistyczne wyposażone są w odpowiednie pomoce, sprzęt i urządzenia.


inni w branży :
Przedszkola i żłobki