86lomza.pl»adres»wizytówka«

Łomża

kategorie główne

Starostwo Powiatowe

Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel: 862156900
fax: 862151104
mapa dojazdu
www.Starostwo_Powiatowe.86lomza.pl
www.powiatlomzynski.pl
email: starosta.blm@powiatypolskie.pl
Powiat łomżyński został utworzony na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652) z dniem 1 stycznia 1999 roku.

Powiat łomżyński administracyjnie obejmuje swoim terytorium obszar następujących jednostek samorządowych:

gminy wiejsko-miejskie:	 
Jedwabne	160 km2
Nowogród	101 km2
gminy wiejskie:	 
Łomża	        207 km2
Miastkowo	115 km2
Piątnica	219 km2
Przytuły	71 km2
Śniadowo	162 km2
Wizna    	133 km2
Zbójna	        186 km2


Obszar powiatu zajmuje 1.354 km2 powierzchni. Użytki rolne stanowią 70,4 % powierzchni powiatu, a 21,3 % zajmują lasy zarządzane przez Nadleśnictwo w Łomży i Nowogrodzie z siedzibą w Morgownikach.

Powiat łomżyński zamieszkuje 50.880 mieszkańców (stan na koniec 2005 r.). Sieć osadniczą tworzy 269 miejscowości, w tym 2 miasta i 267 wsi zorganizowanych w 270 sołectwach.

Powiat łomżyński położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego, leży w granicach Zielonych Płuc Polski i obejmuje tereny o niewielkim stopniu zanieczyszczenia, bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Około 26% powierzchni powiatu stanowią obszary unikalnej przyrody objęte różnymi formami ochrony prawnej.


inni w branży :
Urzędy powiatowe